AP Cihazı IP Adresinin Bulunması

BGA Security Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Amaç:

Kablosuz ağ cihazının IP adresini tespit etmek.

Araç:

 • Nmap

Adımlar:

 • Kablosuz ağ cihazına bağlandıkdan sonra, bulunduğunuz ağ aralığındaki IP adreslerinin port 80,22,23,21,443 gibi portlarını tarayarak cihazın keşfi sağlanabilir.
 • Örnek uygulama:
# nmap -sS 6.6.6.0/24 -p 443,80,22,23 --open
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2013-07-23 08:39 EDT
Nmap scan report for 6.6.6.220
Host is up (0.0098s latency).
Not shown: 1 filtered port
PORT  STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https
MAC Address: BC:AE:C5:28:8B:1B (Asustek Computer)
Nmap scan report for 6.6.6.253
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 3 closed ports
PORT  STATE SERVICE
80/tcp open http
MAC Address: F8:D1:11:40:D2:8E (Tp-link Technologies CO.)
 • Bu port tarama ile iki farklı sistem keşfedilmiştir. 6.6.6.220 IP adresinin MAC adresine bakılırsa "Asustek Computer" olarak yer almaktadır ve http://6.6.6.220 adresine bağlantı kurulduğunda kablosuz ağ cihazı olmadığı görülecektir.
 • 6.6.6.253 IP adresi aradığımız kablosuz ağ cihazına aittir ve Tp-Link üretici imzasını taşımaktadır.

Wifi 2.png

Kaynak: